wortels samen op weg naar een groene balans > Horst aan de Maas wil in 2025 de gezondste regio zijn.In deze boom zie je hoe de groenagenda zijn bijdragelevert aan deze geweldige ambitie. natuur en landschap leefomgeving vrijetijdsbesteding samenwerking de Groenagendagemeente Horst aan de Maas groene initiatieven 008 ik ben groen bezig! wat is de groenagenda? contact
mobiel2GROENE INITIATIEVEN000
vbg2 g r oe n b e z i g!

Natuur en landschap

 • Beekherstelprogramma’s
 • Beheer op maat
 • Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum
 • Klavertje 4
 • Landschapsambassadeurs
 • Park de Peelbergen
 • Peelvenen Mariapeel
 • Programma Maasgaard
Wat hebben we?
Waar zijn we mee bezig?
Wat willen we nog?

Groen bezig?

Op dit moment hebben we nog geen project dat hieronder valt. Stuur je initiatief in en laat ons weten wat we hier kunnen plaatsen!

ik ben groen bezig!

Vrijetijdsbesteding

 • Pluktuinen
 • Recreatieve voorzieningen
 • Speelvoorzieningen
 • Sportvoorzieningen
Wat hebben we?
Waar zijn we mee bezig?
Wat willen we nog?

Groen bezig?

Op dit moment hebben we nog geen project dat hieronder valt. Stuur je initiatief in en laat ons weten wat we hier kunnen plaatsen!

ik ben groen bezig!

Samenwerking

 • Participatie
 • Ruimte voor regulier werk
Wat hebben we?
Waar zijn we mee bezig?
Wat willen we nog?

Participatie in diverse vormen bij groenprojecten

Binnen de gemeente Horst aan de Maas vinden er veel initiatieven van bewoners plaats voor groenprojecten.

lees meer...

Beheer stichtingen openbaar groen

De gemeente Horst aan de Maas heeft 15 beheerstichtingen die het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen in hun buurt of dorp uitvoeren.

lees meer...

Beheer stichtingen speeltuinen

De gemeente heeft tien speeltuinbeheerders die het onderhoud van verschillende speelterreinen in de gemeente verzorgen.

lees meer...

Stichting Landschap Horst aan de Maas

Stichting Landschap Horst aan de Maas is een overkoepelende organisatie waarin een groep van  groene vrijwilligers zijn vertegenwoordigd.

lees meer...

Dierenweides

De gemeente Horst aan de Maas heeft een dierenweide in America en in het Kasteelpark.

lees meer...

Werkdagen bosonderhoud

De gemeente Horst aan de Maas organiseert in samenwerking met verschillende partijen werkdagen.

lees meer...

De Leertuin

In het kader van social return bij het bosbeheer, heeft de gemeente Horst aan de Maas ‘de leertuin’ opgericht.    

lees meer...

Social return

In het onderhoud van de groenvoorzieningen van de Gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray zijn structureel ruim 150 mensen die door een handicap niet onder normale omstandigheden arbeid kunnen verrichten aan het werk.

lees meer...

Onderhoud groenvoorzieningen hoveniersbedrijven

Een gedeelte van het onderhoud aan groenvoorzieningen en plantsoenen wordt uitgevoerd door hoveniersbedrijven.

lees meer...

Werkdag Groengroep Sevenum

Aanbieden KBO Feestkado een Groene omgeving!Groengroep Sevenum organiseert jaarlijks een zogenaamde werkdag in de natuur rond Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. De Groengroep levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het beheer van landschap en natuur in de omgeving. De jaarlijkse werkdag is een van de activiteiten die ze hiervoor organiseren.

lees meer...

Onderhoud landschapselementen door zorgboerderij

Binnen het reguliere beheer hebben we ruimte gerecreëerd voor verschillende zorgboerderijen.

lees meer...

Jong Nederland America snoeidag

Op de laatste zaterdag van de herfstvakantie organiseert Jong Nederland America in samenwerking met Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg) al jaren de JNA-IKL Snoeidag.

lees meer...

Vrijwilligerswerkdag

Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert jaarlijks een vrijwilligerswerkdag. Deze activiteit is bedoeld voor alle vrijwilligers die actief zijn in een van de groenorganisaties in de gemeente Horst aan de Maas.

lees meer...

Ruimte voor regulier werk

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Horst aan de Maas is 95,55 hectare groen aanwezig.

lees meer...

Groen bezig?

Op dit moment hebben we nog geen project dat hieronder valt. Stuur je initiatief in en laat ons weten wat we hier kunnen plaatsen!

ik ben groen bezig!

Leefomgeving

 • Biodiversiteit en onze bijen
 • Bosbeheer
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverandering en waterbeheer
 • Natuurwaardenkaart
 • Onkruidbestrijding
Wat hebben we?
Waar zijn we mee bezig?
Wat willen we nog?

Groen bezig?

Op dit moment hebben we nog geen relevante project dat hieronder valt. Stuur je initiatief in en laat ons weten wat we hier kunnen plaatsen!

ik ben groen bezig!
groen bezig! vbg2 g r oe n b e z i g!

Wortels

 • Accommodatiebeleid
 • Bomen zorgen voor schone lucht
 • Bosbeheer
 • Groene voorzieningen
 • Landschapsonderhoud
 • Landschapsontwikkelingsplan
 • Structuurvisie